top of page

Covid-19 Protocol

Richtlijnen Corona Virus

COVID-19 is een besmettelijke en in sommige gevallen dodelijke ziekte die de komende tijd nog langdurig onder ons zal zijn. Het is dan ook zaak om de kans op besmetting met een verspreiding van het corona-virus tot een minimum te beperken. Vandaar dit protocol.

 

Inleiding

Route-24 is een Therapie & Coaching Praktijk voor integratieve therapie, met een focus t.a.v. thema's die aandacht vragen aan mensen waarbij groei op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied voor ieder persoonlijk mogelijk is.

De ervaring leert dat de meeste cliënten een sterke voorkeur hebben voor face-to-face sessies. Ook zijn sommige werkvormen eigenlijk alleen te doen bij fysieke aanwezigheid. Het is van belang en in ieders verantwoordelijkheid om de kans op besmetting met Covid-19 tijdens deze sessies tot een minimum te beperken.

 

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe wij daar samen zorg voor kunnen dragen en wat ik als therapeut daarvoor doe. Dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM en GGD, alsmede de Leidraad infectiepreventie Covid-19, opgesteld door de koepels van beroepsverenigingen in de complementaire en alternatieve zorg, waaronder de RBCZ waar Route-24 bij is aangesloten.

Deze richtlijnen zijn toegesneden op de aard en omvang van de praktijk bij Route-24, namelijk:

- Kleinschalig en persoonlijk – met niet meer dan 3 sessies per dag (met tenminste een uur tussenpauze) - (niet meer dan 10 klanten per week) ;                                                                  

- Praktijk aan huis – zonder wachtkamer;                                                                                      

- In een spreek-setting – met een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter en doorgaans zonder aanraking (tenzij – zeer incidenteel – therapeutisch noodzakelijk);                                                                                                  

- Regelmatige, veelal 2-wekelijkse sessies, waarbij afspraken ruim vooruit worden ingepland.

 

Gezondheidscriterium

 

Face-to-face sessies kunnen alleen plaatsvinden als zowel ik (als therapeut) als jij als cliënt (èn jouw huisgenoten) geen griepachtige symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19, in het bijzonder:

- Regelmatig hoesten, kuchen of niezen (voor zover geen hooikoorts                                  

- En/of koorts (38° of hoger);                                                                                                  

- En/of kortademigheid.

Wij zijn beide verantwoordelijk voor het tijdig kenbaar maken van deze klachten vóór de praktijk bezocht wordt. De afspraak kan dan naar wens worden verzet of omgezet naar een online sessie (wat trouwens een prima optie is).

Heb je een afspraak maar ervaar je dergelijke klachten, dan is het geen punt om dat desnoods last-minute kenbaar te maken. Liever heb ik natuurlijk dat je dat tijdig doet, maar “better safe than sorry”. De gebruikelijke afzeg clausule geldt dan niet.

Heb jij of één van je huisgenoten geen last van bovenstaande, maar wel van:

- (Neus)verkoudheid of loopneus;                                                                                                                                                             - Keelpijn;                                                                                                                                                                                                   - Vage hoofdpijn;                                                                                                                                                                                       - Onverklaarbare moeheid;                                                                                                                                                                       - Niet herleidbare diarree of buikklachten?

Dan is het verzoek daar ook vooraf melding van te maken. Onderling bespreken we dan of dit een ontmoeting in de weg staat.

Omgangsregels

Tijdens het bezoek aan de praktijk gelden de volgende omgangsregels:

- We geven elkaar bij binnenkomst en vertrek geen hand;                                                   

- Ik hou de deuren voor je open en sluit ze weer;                                                                   

- We houden gedurende het hele bezoek een afstand van tenminste 1.5 meter in acht. 

- handen worden ontsmet bij binnenkomst;                                                                 

- We niezen en hoesten in de elleboog; gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten.

Preventieve maatregelen

Voor en na je bezoek ontsmet ik het toilet, de deurbel, deurklinkers en trapleuningen – en was ik mijn handen (wat ik jou ook aanraad). Ook zorg ik voor voldoende van de sessieruimte.                                                                                                                 Verder:

- Heb ik voor je papieren handdoekjes beschikbaar – met het verzoek daar gebruik van te maken; werp gebruikte handdoekjes in de daarvoor bestemde afvalbak;           

- Gebruik je tijdens de sessie de beschikbare papieren zakdoekjes, neem die dan zelf weer mee naar huis;                                 - Probeer zo min mogelijk aan te raken op weg naar en van de sessieruimte;                  

- Voel je vrij de desinfectievloeistof te gebruiken die ik op de sessieruimte beschikbaar stel.

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak accepteer je dit risico.

Communicatie over het protocol

Voor een goede werking van het protocol is het van belang dat je als cliënt tijdig en goed op de hoogte bent van wat je kunt verwachten en wat je zelf kunt bijdragen. Daarom:

- Biedt de website deze pagina over dit protocol, waarnaar vanuit diverse relevante pagina’s en andere communicatie wordt verwezen;                                           

- Krijg je als je een nieuwe cliënt bent en je aanmeldt voor een eerste afspraak bij de bevestiging hiervan document/bijlage toegestuurd.                                        

- Stuur ik je als nieuwe cliënt die na kennismaking besluit door te gaan een aangepaste begeleidingsovereenkomst, waarin naar het protocol op de website wordt verwezen en waarmee je je met ondertekening akkoord verklaart;             

- En als bestaande cliënt – van voor dit protocol – krijg je een email, waarin je dit document als bijlage krijgt plus een link naar de versie op de website.

Bovenstaande omgangsregels en preventieve maatregelen zijn nog steeds van toepassing in de praktijk.

bottom of page