top of page

AVG en Privacy.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan o.a. vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsoverkeenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld  om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO. Tijdens het intake gesprek ontvang je aanvullende informatie hierover die voor jou van toepassing zijn.

Website en Cookies

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

 

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website.

U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser programma dat u gebruikt.

bottom of page